نکات مهم برای شرکت در امتحانات پایان نیم‌سال

نکات مهم برای شرکت در آزمونهای مجازی

جزییات نحوه استفاده از سامانه آزمون الکترونیک

شیوه نامه حضور در آزمونهای الکترونیک نیم سال دوم ۹۹-۹۸

مصوبات شورای آموزشی در رابطه با امتحانات پایان ترم

مصوبات شورای آموزشی مجتمع به تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

نحوه و زمان بندی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

اطلاعیه بازگشایی مجتمع آموزش عالی زرند

اطلاعیه بازگشایی مجتمع آموزش عالی زرند ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹

تقویم آموزشی جدید

تقویم آموزش جدید (بازنگری شده) ترم دوم سال ۹۹-۹۸

اینترنت رایگان برای استفاده از سامانه آموزش مجازی

استفاده از اینترنت رایگان برای اتصال به سامانه آموزش مجازی مجتمع

پرسشنامه بررسی کیفیت آموزش مجازی

تکمیل فرم پرسشنامه بررسی کیفیت آموزش مجازی

شروع کلاسهای مجازی و نحوه استفاده از سامانه آموزش الکترونیک

شروع کلاسهای مجازی و نحوه استفاده از سامانه آموزش الکترونیک

برگزاری کلاسهای مجازی

اطلاعیه برگزاری کلاسهای مجتمع به صورت مجازی

تمدید تعطیلی فعالیت های آموزشی مجتمع

تمدید تعطیلی فعالیت های آموزشی مجتمع تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

تعطیلی کلاس های آموزشی

تعطیلی کلاس های آموزشی از ۴ اسفند تا ۱۰ اسفند

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی۹۹-۹۸ (بازنگری شده)

جزییات تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ۹۸

زمان ثبت نام دانشجویام ورودی بهمن ۹۸ مجتمع آموزش عالی زرند

لغو امتحانات ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸

لغو امتحانات ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و برگزاری آن ها در روزهای ۱ و ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

عدم برگزاری امتحانات روز سه شنبه ۱۷ دی ۹۸

عدم برگزاری امتحانات روز سه شنبه ۱۷ دی ۹۸ به علت تعطیل عمومی استان کرمان

قابل توجه پذیرفته شدگان سراسری کاردانی و کارشناسی بدون آزمون

زمان بندی و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان سراسری کاردانی و کارشناسی بدون آزمون مجتمع آموزش عالی زرند

قابل توجه تمامی دانشجویان ورودی جدید

طرح پایش سلامت جسمانی و روانی

تقویم آموزشی نیم سال اول ۹۹-۱۳۹۸

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

ثبت نام ترم تابستان ۹۸-۹۷

روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۱۳۹۸ برای ثبت نام کارآموزی و پروژه

تغییر برنامه امتحانات

تغییر برنامه امتحانی روز ۸ تیرماه ۱۳۹۸

تغییر ساعات کلاسی در روزهای بعد از لیالی قدر

عدم برگزاری کلاس های ساعت ۸:۳۰ در روزهای بعد از لیالی قدر

درخواست انتقال دانشجو

ثبت درخواست انتقالی در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

نحوه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹-۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن

تاریخ تحویل مدارک و انتخاب واحد