تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي99-98 (بازنگری شده)

calendar
جزییات تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

شروع

تاریخ اتمام

          به نام خدا

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ (۳۹۸۲)

             

الف- انتخاب واحد Online:  یکشبنه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳تادو شنبه۱۳۹۸/۱۱/۱۴

ب- شروع کلاسها: شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

پ-حذف و اضافه: چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

ت- انتخاب واحد با تاخیر همراه با اخذ جریمه: شنبه۱۳۹۸/۱۱/۲۶(حد اکثر ۱۴ واحد درسی )

ث- حذف اضطراری حداکثر ۳ درس نظری یا عملی از ۹۹/۳/۱۳ تا ۹۹/۳/۳۰

ج- مراجعه دانشجویان به سامانه آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید: از ۱۳۹۹/۴/۲ تا ۱۳۹۹/۴/۱۳

چ- پایان کلاسها: ۱۳۹۹/۴/۱۲

ح- امتحانات پایان نیمسال: از ۱۳۹۹/۴/۱۴

جزئیات بیشتر


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405