رویداد ها

اخبار

برخی دستاوردهای مجتمع آموزش عالی زرند

0
نفر
فارغ التحصیل
0
نفر
دانشجو
0
نفر
اساتید
0
متر مربع
فضای آموزشی و آزمایشگاهی

مختصری در رابطه با مجتمع آموزش عالی زرند

معرفی مجتمع آموزش عالی زرند

DSC03564_edit