رویداد ها

اخبار

برخی دستاوردهای مجتمع آموزش عالی زرند

۰
نفر
فارغ التحصیل
۰
نفر
دانشجو
۰
نفر
اساتید
۰
متر مربع
فضای آموزشی و آزمایشگاهی

مختصری در رابطه با مجتمع آموزش عالی زرند

معرفی مجتمع آموزش عالی زرند

DSC03564_edit