کتاب اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت منتشر شد

کتاب اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت، از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد. لینک دانلود مستقیم کتاب: https://www.msrt.ir/file/download/news/1608620436-.pdf  لینک خبر : https://www.msrt.ir/fa/news/58973/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

انتخاب پژوهش صنعتی اعضای هیات علمی مجتمع به عنوان طرح برتر سال

انتخاب طرح اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی زرند به عنوان طرح برتر سال

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی به مناسبت هفته پژوهش برای دانشجویان دختر

چاپ کتاب مقدمه ای بر نظریه کدگذاری

چاپ کتاب مقدمه ای بر نظریه کدگذاری توسط انتشارات جهاد دانشگاهی

چاپ کتاب مسائل کاربردی فلوتاسیون مواد معدنی

کتاب مسائل کاربردی فلوتاسیون مواد معدنی نوشته دکتر حمید خوشدست، عضو هیات علمی گروه معدن مجتمع آموزش عالی زرند، توسط انتشارات دانشگاه هرمزگان منتشر گردید.