جلسه شورای آموزشی

جلسه شورای آموزشی

به مناسبت آغاز نیمسال تحصیلی جدید جلسه ای با حضور رئیس محترم مجتمع و معاونین و روسای محترم بخش های معدن و کامپیوتر در سالن کنفرانس مرکزی مجتمع برگزار گردید. در ابتدا جلسه آقای دکتر الهی رئیس محترم ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه لزوم رعایت نظم و مقررات آموزشی و حداکثر استفاده از امکانات جوار معدنی و جوار صنعتی را در بازدیدهای درسی یاد آوری کردند سپس معاونین مربوطه و روسای محترم بخش ها مسائل حوزه کاری خود را به بحث و تبادل نظر گذاشته و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

به امید پیشرفت روز به روز مجتمع

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی زرند


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405