از آنجا که بسیاری از شرکت­های نوپا در زمینه های فناوری توسط فارغ التحصیلان دانشگاه­ها تاسیس می شوند و به علت خلاً موجود در واحدهای آموزشی دانشگاهی که مهارت­های مربوط به ورود به بازار و کارآفرینی، در دوره تحصیل به دانشجویان تعلیم داده نمی شود، لذا فضای لازم برای شکل گیری مقدمات تاسیس شرکت، در دوران تحصیلات دانشگاهی فراهم نمی باشد. در این راستا مرکز رشد به منظور تسریع و تسهیل در شکل گیری شرکت­های جدید و نوپا، دوره ای تحت عنوان دوره پیش رشد را در مرکز رشد طراحی نموده است. در این دوره به افرادی که دارای ایده های فناورانه هستند، مشاوره وآموزش های لازم برای تثبیت ایده، شناسایی گروه کاری و شکل گیری هویت مستقل حقوقی داده می­شود. مدت دوره پیش رشد ۶ ماه است که بنا به ضرورت با تصویب شورای مرکز رشد تا ۹ ماه قابل تمدید است.

در دوره پیش رشد، افراد و گروه­های علاقه مند به کار تیمی و تاسیس شرکت می توانند در قالب هسته های تحقیقاتی (بدون هویت رسمی و ثبت شرکت) با استفاده از خدمات و پشتیبانی مرکز رشد، فعالیت­های اولیه خود را جهت ورود به بازار تجاری و تشکیل شرکت ساماندهی نمایند.

در طی مدت حضور واحدهای فناور در دوره پیش رشد، آنان موظف به اثبات و تکمیل ایده محوری، تثبیت گروه کاری و ارائه برنامه کاری برای ورود به دوره رشد می باشند. ضرورت اصلی این دوره، جذب نیروهای خلاق دانشگاهی، تغییر الگوهای ذهنی اشتغال و تسریع در مراحل رشد است.

موسسات قابل پذیرش در مرحله پیش رشد

  • هسته اولیه یا موسسات در حال تشکیل که هنوز ماهیت حقوقی ندارند یا در حال تکمیل مراحل ثبت موسسه یا شرکت خود می باشند.
  • موسساتی که دارای برنامه کسب و کار نبوده یا در حال تدوین برنامه کسب و کار می باشند.
  • موسساتی که در حال تکمیل تیم کاری خود می باشند.
  • موسساتی که بازاریابی ایده محوری آنها به صورت دقیق صورت نگرفته است.

معیارهای پذیرش در مرحله پیش رشد

  • پذیرش گروه یا هسته مربوطه بر اساس توانمندی علمی، تخصصی و برنامه کسب و کار و ایده محوری ارائه شده
  • اسکان تیم و ارائه خدمات از جانب مرکز رشد در طول دوره استقرار در صورت نیاز و تصویب.
  • ارایه مشاوره و آموزش­های لازم درطول دوره استقرار.
  • ارزیابی های سه ماهه در طول دوره پیش رشد، و مبنا قرار دادن آن جهت ارایه تسهیلات و ارتقاء به دوره رشد