پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

PBA99-400
نحوه و زمان بندی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

شروع

تاریخ اتمام

       به نام خدا

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان(دانش آموختگان )ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مجتمع آموزش عالی زرند

با توجه به آیین نامه شماره۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۵  در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و نامه پیوست شماره  ۱۱۴۳۷۴/۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ دانشجویان دانشگاههای دولتی واجد شرایط می‌توانند با دریافت فرمهای زیر و  تکمیل کردن همه قسمتهای آن و تائید فرمها توسط واحدهای مربوطه و ضمیمه کردن مدارک لازم، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ به آدرس زیر ارسال نموده یا شخصاَ به معاونت آموزشی مجتمع تحویل دهند.

زرند، کیلومتر ۴ جاده سرباغ  کدپستی ۷۷۶۱۱۴۶۹۳۴، معاونت آموزشی مجتمع آموزش عالی زرند

فرمهای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

معاونت آموزشی مجتمع آموزش عالی زرند

جزئیات بیشتر


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405