قابل توجه پذيرفته شدگان سراسري كارداني و كارشناسي بدون آزمون ورودي مهر 1400مجتمع آموزش عالي زرند

۲۰۲۰۱۰۱۷_۰۵۳۸۲۴
  قابل توجه پذيرفته شدگان كارشناسي و كارداني بدون آزمون مجتمع آموزش عالي زرند ضمن تبريك  و آرزوي موفقيت براي شما به اطلاع مي رساند پذيرش اين عزيزان به صورت غير حضوري از تاريخ 1400/07/6 تا 1400/07/11 است. اين دانشجويان لازم است با نام و كلمه عبور به شكل زير وارد سيستم گلستان شوند

شروع

تاریخ اتمام

 

قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی و کاردانی بدون آزمون مجتمع آموزش عالی زرند

ضمن تبریک  و آرزوی موفقیت برای شما

به اطلاع می رساند پذیرش این عزیزان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۶ تا ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ است.

این دانشجویان لازم است با نام و کلمه عبور به شکل زیر وارد سیستم گلستان شوند و  پذیرش خود را انجام دهند.

دانشجویان  شبانه کارشناسی معدن شناسه کاربری:  شماره داوطلبی+ u002   مثال:u002 ۲۱۶۸۶۴۴۹

 گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۸۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان روزانه و شبانه معماری: شناسه کاربری :شماره داوطلبی+ u001   مثال:u00121686449

گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۸۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان پس از ور ود  به سیستم در پردازش پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود وارد شوند و تمام مراحل را با توجه به راهنما انجام دهند .

دانشجویان لازم است پس از انجام مراحل پذیرش غیر حضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو و چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو  درتاریخی  که در سایت مجتمع اعلام خواهد شد.مدارک اصلی خود را همراه این دو فرم چاپ شده به اداره  آموزش مجتمع  ارائه نمایند در صورت عدم مراجعه وتحویل مدارک ثبت نام آنها کان لم یکن خواهد بود.

 

در ضمن شروع کلاسها این دسته از دانشجویان طبق تقویم آموزشی مجتمع از تاریخ ۱۷مهرماه۱۴۰۰ خواهد بود.

 

جزئیات بیشتر