قابل توجه دانشجویان در رابطه با امتحانات پایان ترم

JJJJ
بنام خدا   دانشجویان عزیز اطلاعیه های زیر را در رابطه با امتحانات پایان ترم دقیق  مطالعه نمایید.    نکات مهم  برای شرکت در امتحانات پایان نیم‌سال دوم  00-99 (ویژه دانشجویان)   شیوه‌نامه استفاده از سیستم آزمون الکترونیک  (ویژه دانشجویان)   نحوه استفاده از نرم افزار CamScanner برای تولید فایل