قابل توجه دانشجویان در رابطه با امتحانات پایان ترم

JJJJ-everglow
بنام خدا دانشجویان عزیز اطلاعیه های زیر را در رابطه با امتحانات پایان ترم دقیق  مطالعه نمایید.  نکات مهم  برای شرکت در امتحانات پایان نیم‌سال اول  01-00 (ویژه دانشجویان) شیوه‌نامه استفاده از سیستم آزمون الکترونیک  (ویژه دانشجویان) نحوه استفاده از نرم افزار CamScanner برای تولید فایل PDF فیلم آموزشی چگونگی استفاده از