ثبت نام وام های تحصیلی نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

VAM
* قابل توجه دانشجویان عزیز آغاز ثبت نام وام های تحصیلی نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۵ در پرتال دانشجویی به آدرس bp.swf.ir اطلاعات تکمیلی پس از اعلام از سوی صندوق رفاه دانشجویی به اطلاع شما خواهد رسید.    

شروع

تاریخ اتمام

*

قابل توجه دانشجویان عزیز
آغاز ثبت نام وام های تحصیلی نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۵ در پرتال دانشجویی به آدرس bp.swf.ir اطلاعات تکمیلی پس از اعلام از سوی صندوق رفاه دانشجویی به اطلاع شما خواهد رسید.

 

WhatsApp Image 2021-10-27 at 9.09.07 AM

 

WhatsApp Image 2021

جزئیات بیشتر