ثبت نام ترم تابستان برای دانشجویان فارغ التحصیل

Reg983
ثبت نام دروس کارآموزی و پروژه برای دانشجویان فارغ التحصیل

شروع

تاریخ اتمام

   به نام خدا

قابل توجه دانشجویانی که تا۱۳۹۹/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل می شوند:

زمان انتخاب واحد درس کارآموزی و  پروژه شنبه۰۵/۰۴/ ۱۳۹۹و یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۵از طریق سایت آموزشی گلستان می باشد.

جزئیات بیشتر