تقويم آموزشي نيمسال دوم1401-1400

calendar
تقويم آموزشي نيمسال دوم1401-1400 مجتمع آموزش عالی زرند

شروع

تاریخ اتمام

دسته بندی

آموزشی , اطلاعیه

 

        به نام خدا

 –   تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۲)
– انتخاب واحد Online:
•  یک شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ و  دو شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ از ساعت ۸: دانشجویان کلیه مقاطع
-انتخاب واحد با تاخیر همراه با اخذ جریمه و حد اکثرانتخاب ۱۴ واحد درسی چهار شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

– شروع کلاسها: شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

– حذف و اضافه:شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

– حذف اضطراری یک درس: از شنبه ۱۴۰۱/۳/۷لغایت جمعه۱۴۰۱/۳/۱۳
– مراجعه دانشجویان به سایت آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی: از شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ لغایت جمعه۱۴۰۱/۳/۲۷
-پایان کلاسها پنج شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶
-امتحانات پایان نیمسال: از شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸لغایت دو شنبه۱۴۰۱/۴/۱۲

جزئیات بیشتر


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405