روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو سر پرست محترم مجتمع جناب آقای دکتر الهی به همراه مدیر محترم امور دانشجویی  سرکارخانم دکتر محمدی از سرای پسران بازدید کردند. در این دید وبازدید دانشجویان مسائل و مشکلات خود را در زمینه رفاهی و ورزشی عنوان کردند و در ادامه آقای دکتر الهی ضمن تبریک روز دانشجو و قدردانی از تلاش دانشجویان در کسب دانش عنوان کردند. محیط سرای دانشجویی محیطی شاداب وسرزنده ومحلی برای کسب دانش برای شما دانشجویان عزیز است وهمکاری فرد فرد شما دانشجویان گرامی در خصوص حفظ و مراقبت از امکانات سرای دانشجویی باعث پیشگیری از ایجاد مشکلات خواهد شد. وبرای خرید تعدادی وسایل ورزشی جهت تجهیز اتاق تندرستی قول مساعدت دادند. ودر ادامه بازدی سرکار خانم دکتر محمدی از سرای دانشجویی دختران بازدید کردند و با دانشجویان نشست صمیمانه داشتند و از نزدیک با مسائل و مشکلات دانشجویان آشنا شدند. و حتی المقدور برای رفع مشکلات قول مساعدت دادند. روز دانشجوروز دانشجو2روز دانشجو3