تقويم آموزشي نيمسال اول 1402-1401 (4011)

calendar
تقويم آموزشي نيمسال اول 1402-1401 (4011)

شروع

تاریخ اتمام

دسته بندی

آموزشی , اطلاعیه

 

   به نام خدا

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (۴۰۱۱)

الف- انتخاب واحد Online:

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۰لغات دو شنبه۱۴۰۱/۶/۲۱

 ب- انتخاب واحد با تاخیر همراه با اخذ جریمه: چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۳(حد اکثر ۱۴ واحد درسی همراه با جریمه مصوب)

پ- شروع کلاسها: یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷

ت-ترمیم( حذف و اضافه): شنبه ۱۴۰۱/۷/۰۲

 ث- حذف اضطراری یک درس نظری از شنبه۱۴۰۱/۹/۲۶ لغایت جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲

 ج- مراجعه دانشجویان به سامانه آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید: از شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳لغایت پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

 چ- پایان کلاسهاپنج شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

ح- امتحانات پایان نیمسال: از روز شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷لغایت پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹

Tags:   اطلاعیه

جزئیات بیشتر


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405