انعقاد توافقنامه همکاری مشترک و بررسی راهکارهای توسعه فناوری و نوآوری در شهرستان زرند

انعقاد توافقنامه همکاری مشترک و بررسی راهکارهای توسعه فناوری و نوآوری در شهرستان زرند

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی زرند، در جلسه ای که با حضور دکتر کاظمی رییس پارک علم و فناوری استان، دکتر سعیدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر همتی منتخب مردم زرند در مجلس شورای اسلامی، مهندس حسینی نژاد فرماندار زرند و مدیران مجتمع آموزش عالی زرند در محل مجتمع برگزار شد توافقنامه بهره برداری از مرکز رشد مجتمع به صورت مشترک با پارک استان به امضاء رسید و راه های توسعه فناوری و نوآوری در شهرستان زرند مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر کاظمی رییس پارک، با تبیین اهمیت و ضرورت راه اندازی کسب و کارهای فناورانه و خلاق از نظر جنبه های اشتغالزایی، ارزش آفرینی اقتصادی، رقابت پذیری و پایداری بالاتر، بر اهمیت مساعدت مسئولین شهری در توسعه فعالیت های مرکز رشد تأکید نمود. وی اضافه نمود متناسب با ظرفیت های شهرستان ها از نظر تعداد و کیفیت شرکت های فناور، دانش بنیان و خلاق، آنان می تواند اعتبارات اشتغالزایی و حمایتی بیشتری را جذب نمایند. وی ظرفیت های های قانون جهش تولید بویژه استفاده از اعتبار مالیاتی موضوع بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید در تقویت زیرساخت های فناورانه را از نظر جبران کمبودها و ایجاد پتانسیل رشد سریع تر در شهرستان زرند با اهمیت دانست و خواستار مساعدت دانشگاه شهید باهنر و مسئولین شهرستان زرند در حل مشکلات توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری شهرستان زرند شد.
مهندس حسینی نژاد فرماندار شهرستان زرند بر اراده شهرستان در شکل گیری و توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و خلاق تأکید نمود و خواستار طرح موضوع استفاده از ظرفیت مالیاتی معادن برای توسعه زیرساخت های فناورانه در شورای معادن استان شد.
دکتر سعیدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن تبیین فرصت ها و چالش های تقویت فناوری و نوآوری، بر پیگیری حل مسایل اداری و ساختاری مرکز رشد زرند تأکید نمود.
دکتر همتی منتخب مردم شهرستان زرند و کوهبنان با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای افزایش بودجه مجتمع و مرکز رشد آن، مشارکت همه جانبه شرکت ها را مهم ارزیابی کرد.
در پایان جلسه، توافق نامه بهره برداری مشترک از مرکز رشد مجتمع آموزش عالی زرند توسط دکتر کاظمی رییس پارک و دکتر الهی رییس مجتمع امضاء و مبادله شد.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405