دانشجویان اساتید و کارکنان مجتمع آموزش عالی شهرستان زرند در تجمعی از خیزش دانشجویان و اساتید آزادی خواه حامی فلسطین در آمریکا و اروپا حمایت کردند.

دانشجویان اساتید و کارکنان مجتمع آموزش عالی شهرستان زرند در تجمعی از خیزش دانشجویان و اساتید آزادی خواه حامی فلسطین در آمریکا و اروپا حمایت کردند.

تجمع کنندگان روز یکشنبه در محوطه دانشگاه با دردست داشتن پرچم فلسطین با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا ضمن محکوم کردن اقدام پلیس آمریکا در ضرب و شتم دانشجویان همبستگی خود را با دانشگاهیان آمریکایی و اروپایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به نمایش گذاشتند.

رییس مجتمع آموزش عالی شهرستان زرند در حاشیه این تجمع گفت: دانشجویان این مجتمع ضمن حمایت از خیزش دانشجویان و اساتید آزادی خواه حامی فلسطین در آمریکا و اروپا، با شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس اقدام پلیس آمریکا را محکوم کردند.

علی الهی با محکوم کردن سرکوب دانشجویان و اساتید توسط مدعیان آزادی بیان افزود: برخورد خشن نیروهای امنیتی آمریکا با دانشجویان و اساتید معترض به نسل کشی و جنایات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی در دانشگاه های مختلف آمریکا، موجی از تنفر افکار عمومی جهان نسبت به این اقدام وقیحانه را در پی داشته است.

دانشگاه های آمریکا از هفته گذشته شاهد اعتراضات سراسری دانشجویان و اساتید در اعتراض به سیاست های حمایتی دولت از رژیم صهیونیستی در جنگ با غزه هستند، در این اعتراضات بسیاری از دانشجویان و اعضای هیات علمی بازداشت شده اند.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405