انتصاب آقای دکتر علی رهنما به عنوان ریاست بخش مهندسی کامپیوتر

انتصاب آقای دکتر علی رهنما به عنوان ریاست بخش مهندسی کامپیوتر

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رهنما، بدینوسیله انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان ریئس بخش مهندسی کامپیوتر تبریک عرض نموده و امیدواریم در سایه تاییدات الهی، در خدمت جامعه ی علمی و رشد شکوفایی این مجتمع آموزش عالی موفق و مؤید باشید.

روابط عمومی مجتمع 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405