درخشش عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی زرند در فهرست ۲ درصد پژوهشگران برتر جهان اسلام در سال ۲۰۲۲

درخشش عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی زرند در فهرست ۲ درصد پژوهشگران برتر جهان اسلام در سال ۲۰۲۲

در آخرین بروزرسانی پایگاه موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC در بازه ی زمانی استنادهای دریافتی یک ساله، آقای دکتر هادی حائری عضو هیأت علمی بخش مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی زرند در لیست ۲ درصد پژوهشگران برتر جهان اسلام در سال ۲۰۲۲ انتخاب گردیده اند.

این موفقیت چشمگیر را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی زرند


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405