shakerardakani12

نام : علیرضا
نام خانوادگی : شاکر
مرتبه علمی : استادیار پایه ۱۶
زمینه تحقیقاتی : سنگ شناسی، ژئوشیمی
اطلاعات تماس : زرند، جاده سرباغ، مجتمع آموزش عالی زرند

شماره تماس: ۳۱۴۲۲۰۲۰

شماره فکس: ۳۱۴۲۲۰۴۰

پست الکترونیک: shaker [aT] zarand.ac.ir

وب سایت: http://shaker.zarand.ac.ir

معاونت پشتیبانی و مالی مجتمع مسئول اجرای کلیه امور حقوقی مجتمع اعم از قراردادهای امور ساختمانی و تاسیساتی، خدماتی و رسیدگی به هدف های اجرایی مجتمع است. این معاونت با برقراری نظام اداری و نظارت بر اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی زمینه مناسب را جهت تحقق اهداف مجتمع و نظام آموزش عالی فراهم می آورد.

معاونت پشتیبانی و مالی به لحاظ وظایفی که بر عهده دارد یکی از مهمترین ارکان هر سازمان می‌باشد. حوزه معاونت اداری و مالی مجتمع همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تلاش کرده وخدمت رسانی می نماید. چنانچه این خدمات قطع شود یاخللی در آن پدید آید باعث رکود در وظایف اصلی مجتمع یعنی آموزش و پژوهش می گردد. همچنین این معاونت با تامین اعتبار در جهت نیازهای مالی و رفاهی اساتید، کارکنان و دانشجویان سهم بسزائی در رشد و شکوفائی واحدها داشته است.

 

از اهم وظایف این معاونت می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • همکاری با رئیس مجتمع در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی مجتمع.
  • رسیدگی به هدفهای اجرایی مجتمع و چگونگی گردش‌کارها و روشهای کار در واحدهای‌مختلف.
  • نظارت برحسن اجرای کلیه‌ی قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی، معاملاتی و حقوقی مجتمع.
  • شرکت در شوراها، کمیسیون‌ها و جلسات و همچنین اظهار نظر در مورد مسائل اداری و مالی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح مجتمع.
  • انجام کلیه‌ی دریافت‌ها و پرداخت‌های مجتمع طبق قوانین و آئین‌نامه‌های ابلاغ شده.
  • نظارت برحسن اجرای قردادهای ساختمانی، تأسیسات و تهیه و تدارک احتیاجات مجتمع.
  • تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات مجتمع.
  • همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل مجتمع در جهت تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی مجتمع.
  • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی مجتمع با همکاری واحد حراست مجتمع.
  • انجام سایر امور محوله از طرف ریاست مجتمع.