دوره ای است که طی آن واحد فناور با اجرای برنامه کاری مصوب که بر اساس ایده فناورانه تنظیم شده است به یک موسسه فعال و موفق اقتصادی تبدیل می شود، روند رشد موسسات فناوری طی حضور در مرکز رشد بر اساس شاخص های رشد یافتگی شامل رشد علمی و فناوری، رشد مالی و اقتصادی و رشد سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. زمان این دوره حداکثر ۳ سال است که تحت شرایط خاص با تصویب شورای مرکز رشد تا ۵ سال قابل تمدید است.

حمایت­های مرکز رشد طی این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

 • تامین محل کار و خدمات مرتبط با زیرساخت­های فیزیکی و امکانات اولیه اداری و رایانه ای.
 • خدمات مدیریتی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی.
 • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی.
 • آموزش های تخصصی ویژه مورد نیاز و مشاوره.
 • سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاء واحد های فناور.

انواع واحدهای فناور قابل پذیرش در مرحله رشد

 • شرکتها و موسسات تحقیقاتی خصوصی و واحدهای فناور نوپا.
 • مراکز تحقیق و توسعه صنایع و واحدهای تحقیق و پژوهش دستگاه های اجرایی.
 • شرکت های دانش بنیان.

معیارهای پذیرش در دوره رشد

 • داشتن ایده محوری مبتنی بر فناوری
 • میزان نوآوری فعالیت
 • در حالت عادی سهام داران شرکت نباید در دیگر موسسات یا شرکت های مستقر در مرکز دارای سهام باشند
 • متناسب بودن نیازهای شرکت با امکانات و منابع مرکز
 • وجود سابقه علمی و تحقیقاتی مرتبط با فعالیت در تیم کاری
 • وجود تجارب کاری مرتبط با فعالیت، تجارب مدیریتی و کارآفرینی در تیم
 • تعداد همکاران تمام وقت تیم (حداقل دو نفر)
 • امکان رشد و گسترش فعالیت
 • مزیت رقابتی محصول / خدمات
 • داشتن استراتژی و اهداف مناسب
 • مرتبط بودن برنامه ها با اهداف و استراتژی ها
 • برنامه اقتصادی متکی بر بازار
 • تناسب ایده با اولویت های مرکز رشد

برخی از نکات مثبت در بررسی ایده ها جهت ورود به دوره رشد

 • تناسب ایده با مزیت های منطقه ای (استانی/شهری)
 • وجود فرصت­های خاص برای تجاری سازی ایده
 • ارتباط ایده با فناوری­های نوین (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، انرژی های نو و . . .)
 • نوآورانه بودن ایده، اختراع، ابداع و . . .
 • امکان دسترسی به سرمایه به میزان نیاز طرح (از طریق سرمایه گذاران بیرونی یا مجری ایده)
 • قابلیت تجاری شدن ایده و وجود بازار بالفعل
 • اشتغال زائی در صورت تکمیل شدن ایده
 • امکان پذیری کامل فنی و اجرایی
 • داشتن تحصیلات دانشگاهی متناسب با ایده
 • دارا بودن دانش و مهارت کافی مرتبط با ایده (سوابق تحصیلی و مهارتی مرتبط)
 • امکان توسعه ایده به فعالیت­های جدید

 

عمده موارد مطرح در دفاع از ایده محوری

 • معرفی و توضیح ایده محوری و محصول نهایی (ویژگی­ها، مزایا، نقاط قوت و ضعف ، فرصت­ها و تهدیدها)
 • تبیین نوآوری فناورانه طرح
 • امکان سنجی طرح به لحاظ فنی و توجیه اقتصادی طرح (ارزش طرح)
 • بیان صلاحیت علمی و فنی گروه جهت پیشبرد ایده محوری
 • ارائه مطالعات بازار شامل: مشتریان طرح، دسته بندی بازار، حجم بازار، رقبا ، محصولات یا خدمات مشابه و جایگزین، مزیت رقابتی و . . .
 • ریسک های پیش روی ایده
 • سایر موارد تخصصی مرتبط با ایده