شهادت سردار دکتر محسن فخریزاده مهابادی تسلیت عرض می نماییم

شهادت سردار دکتر محسن فخریزاده مهابادی تسلیت عرض می نماییم