به نام خدا

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی و همکاران گرامی

با توجه به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱، افرادی که قصد حذف یا اضافه افراد تحت تکفل خود را دارند یا میخواهند جدیداً بیمه شوند تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ به ستاد رفاهی (آقای عسکرعباسی) مراجعه نمایند.

ستاد رفاهی مجتمع آموزش عالی زرند