قابل توجه پذيرفته شدگان كنكور كارشناسي ناپيوسته ورودي نيمسال اول 1400

Untitled1
  قابل توجه پذيرفته شدگان كار شناسي ناپيوسته مجتمع آموزش عالي زرند ضمن تبريك  و آرزوي موفقيت براي شما به اطلاع مي رساند پذيرش اين عزيزان به صورت غير حضوري از تاريخ 1400/7/3 تا 1400/7/07 است. اين دانشجويان لازم است با نام و كلمه عبور به شكل زير وارد سيستم گلستان شوند

شروع

تاریخ اتمام

  قابل توجه پذیرفته شدگان کار شناسی ناپیوسته مجتمع آموزش عالی زرند

ضمن تبریک  و آرزوی موفقیت برای شما

به اطلاع می رساند پذیرش این عزیزان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳ تا ۱۴۰۰/۷/۰۷ است.

این دانشجویان لازم است با نام و کلمه عبور به شکل زیر وارد سیستم گلستان شوند و  پذیرش خود را انجام دهند.

 دانشجویان روزانه: شناسه کاربری :شماره داوطلبی+ k001   مثال:k00115523241

گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۹۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان پس از ور ود  به سیستم در پردازش پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود وارد شوند و تمام مراحل را با توجه به راهنما انجام دهند .

تحویل مدارک دانشجویان روزانه

دانشجویان لازم است پس از انجام مراحل پذیرش غیر حضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو و چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو  درتاریخی  که در سایت مجتمع اعلام خواهد شد.مدارک اصلی خود را همراه این دو فرم چاپ شده به اداره  آموزش مجتمع  ارائه نمایند در صورت عدم مراجعه وتحویل مدارک ثبت نام آنها کان لم یکن خواهد بود.

 

جزئیات بیشتر