اطلاعیه مهم در رابطه با واکسیناسیون دانشجویان

07.jpg
قابل توجه دانشجويان گرامی با توجه حضوری شدن كلاسها از تاريخ 1401/1/27، برگزاری كلاس در سامانه های آموزش الكترونيكی ممكن نخواهد بود و شرط حضور در محيط دانشگاه انجام دونوبت واكسیناسيون وشرط اسكان در خوابگاه انجام سه نوبت واكسیناسيون تا تاريخ 1401/2/10 می باشد. معاونت آموزشی و دانشجويی مجتمع

شروع

تاریخ اتمام

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه حضوری شدن کلاسها از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۷، برگزاری کلاس در سامانه های آموزش الکترونیکی ممکن نخواهد بود و شرط حضور در محیط دانشگاه انجام دونوبت واکسیناسیون وشرط اسکان در خوابگاه انجام سه نوبت واکسیناسیون تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد.

معاونت آموزشی و دانشجویی مجتمع

Tags:   اطلاعیه

جزئیات بیشتر


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405