چاپ کتاب مقدمه ای بر نظریه کدگذاری

kodgozari_2 - Copy
چاپ کتاب مقدمه ای بر نظریه کدگذاری توسط انتشارات جهاد دانشگاهی

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

کتاب مقدمه ای بر نظریه کدگذاری تالیف دکتر علی ناصراسدی، عضو هیات علمی گروه کامپیوتر مجتمع آموزش عالی زرند، مهندس مجید استیلائی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و دکتر مهدی جم پور، عضو هیات علمی دانشگاه قوچان توسط انتشارات جهاد دانشگاهی کرمان منتشر شد. این کتاب در ۴۲۵ صفحه مشتمل بر ۱۵ فصل تالیف شده است و به سه موضوع اساسی رمزنگاری، شناسایی و تصحیح خطاها و فشرده سازی داده ها در زمینه نظریه کدگذاری پرداخته است.

kodgozari_2

جزئیات بیشتر