چاپ کتاب مسائل کاربردی فلوتاسیون مواد معدنی

KhoshdastBook Cover
کتاب مسائل کاربردی فلوتاسیون مواد معدنی نوشته دکتر حمید خوشدست، عضو هیات علمی گروه معدن مجتمع آموزش عالی زرند، توسط انتشارات دانشگاه هرمزگان منتشر گردید.

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

کتاب مسائل کاربردی فلوتاسیون مواد معدنی نوشته دکتر حمید خوشدست، عضو هیات علمی گروه معدن مجتمع آموزش عالی زرند، توسط انتشارات دانشگاه هرمزگان منتشر گردید.

کتاب “مسائل کاربردی فلوتاسیون مواد معدنی” مجموعه ای از صدها نکته کاربردی در زمینه های مختلف فلوتاسیون مواد معدنی است که از ده ها پروژه تحقیقاتی و صنعتی مؤلف طی ۱۰ سال تجربه استنتاج شده و در قالب پرسش و پاسخ ارائه شده است. این مجموعه در ۹ فصل مجزا تدوین یافته و کلیه مباحث بنیادین تا کاربردی شامل شیمی و شیمی فیزیک فلوتاسیون، محاسبات متالورژیکی، موازنه جرم، سینتیک فرایند، طراحی و تحلیل آزمایشها، طراحی مدارهای فلوتاسیون، پایش، عیب یابی و کنترل فرایندهای فلوتاسیون را پوشش می دهد.

جزئیات بیشتر