پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

آموزشی2
نحوه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 99-1398

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان(دانش آموختگان )ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در مجتمع آموزش عالی زرند

با توجه به آیین نامه شماره۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۵  در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و نامه پیوست شماره  ۱۱۴۳۷۴/۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ دانشجویان دانشگاههای دولتی واجد شرایط می‌توانند با دریافت فرمهای زیر و  تکمیلکردن همه قسمتهای آن و تائید فرمها توسط واحدهای مربوطه و ضمیمه کردن مدارک لازم، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به آدرس زیر ارسال نموده یا شخصاَ معاونت آموزشی مجتمع تحویل دهند.

زرند، کیلومتر ۴ جاده سرباغ  کدپستی ۷۷۶۱۱۴۶۹۳۴، معاونت آموزشی مجتمع آموزش عالی زرند

فرمهای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

معاونت آموزشی مجتمع آموزش عالی زرند

جزئیات بیشتر