لغو امتحانات 17 و 18 دی ماه 1398

امتحانات پایان نیمسال
لغو امتحانات 17 و 18 دی ماه 1398 و برگزاری آن ها در روزهای 1 و 2 بهمن ماه 1398

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

به اطلاع دانشجویان محترم رسانده می شود بنا درخواست دانشجویان برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین سردار سرافراز ایران، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، امتحانات روزهای سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ و چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸  لغوشده و بدون تغییر در ساعت برگزاری به ترتیب به روزهای سه شنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ و چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ منتقل شده است.

آموزش مجتمع

 

جزئیات بیشتر