قابل توجه پذيرفته شدگان كنكور كارشناسی ناپيوسته ورودی98

رویداد آموزشی
زمانبندی و نحوه ثبت نام

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

قابل توجه پذیرفته شدگان کار شناسی ناپیوسته مجتمع آموزش عالی زرند

ضمن تبریک  و آرزوی موفقیت برای شما

به اطلاع می رساند پذیرش این عزیزان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ تا ۱۳۹۸/۶/۲۹ است.

این دانشجویان لازم است با نام و کلمه عبور به شکل زیر وارد سیستم گلستان شوند و  پذیرش خود را انجام دهند.

دانشجویان  شبانه شناسه کاربری:  شماره داوطلبی+ k982   مثال:k98215523241

 گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۸۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان روزانه: شناسه کاربری :شماره داوطلبی+ k981   مثال:k98115523241

گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۸۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان پس از ور ود  به سیستم در پردازش پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود وارد شوند و تمام مراحل را با توجه به راهنما انجام دهند .

تحویل مدارک دانشجویان روزانه

دانشجویان لازم است پس از انجام مراحل پذیرش غیر حضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو و چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو  ازتاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱مدارک اصلی خود را همراه این دو فرم چاپ شده به اداره  آموزش مجتمع  ارائه نمایند در صورت عدم مراجعه وتحویل مدارک ثبت نام آنها کان لم یکن خواهد بود.

در ضمن زمان تحویل مدارک و مراجعه حضوری  دانشجویان شبانه به مجتمع بهمن ماه می باشد.

جزئیات بیشتر