قابل توجه پذيرفته شدگان كار شناسي ناپيوسته مجتمع آموزش عالي زرند

uuuuuu
زمان بندی ثبت نام

شروع

تاریخ اتمام

    به نام خدا

  قابل توجه پذیرفته شدگان کار شناسی ناپیوسته مجتمع آموزش عالی زرند

ضمن تبریک  و آرزوی موفقیت برای شما

به اطلاع می رساند پذیرش این عزیزان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ تا ۱۳۹۹/۸/۰۱ است.

این دانشجویان لازم است با نام و کلمه عبور به شکل زیر وارد سیستم گلستان شوند و  پذیرش خود را انجام دهند.

دانشجویان  شبانه شناسه کاربری:  شماره داوطلبی+ k992   مثال:k99215523241

 گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۹۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان روزانه: شناسه کاربری :شماره داوطلبی+ k991   مثال:k99115523241

گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۹۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان پس از ور ود  به سیستم در پردازش پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود وارد شوند و تمام مراحل را با توجه به راهنما انجام دهند .

تحویل مدارک دانشجویان روزانه

دانشجویان لازم است پس از انجام مراحل پذیرش غیر حضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو و چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو  درتاریخی  که در سایت مجتمع اعلام خواهد شد.مدارک اصلی خود را همراه این دو فرم چاپ شده به اداره  آموزش مجتمع  ارائه نمایند در صورت عدم مراجعه وتحویل مدارک ثبت نام آنها کان لم یکن خواهد بود.

در ضمن زمان شروع کلاسها وتحویل مدارک به صورت حضوری از سه شنبه ۹۹/۷/۳۰از طریق سایت مجتمع اطلاع رسانی خواهد شد.

شد

جزئیات بیشتر