قابل توجه پذيرفته شدگان كارشناسی ارشد وروددی 98

رویداد آموزشی
زمانبندی و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد 98

شروع

تاریخ اتمام

 

 

به نام خدا

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان،به اطلاع می رساند پذیرش این عزیزان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴تا ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ می باشد.

این دانشجویان لازم است با نام و کلمه عبور به شکل زیر وارد سیستم آموزشی مجتمع به آدرس edu.zarand.ac.ir شوند و پذیرش خود را انجام دهند.

شناسه کاربری: شماره داوطلبی+ a971 مثال:a98115523241

گذر واژه:کدملی مثال:۲۹۸۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان پس از ورود به سیستم وارد منوی پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود شده و تمام مراحل را با توجه به راهنما انجام دهند. (ارسال هیچ فایلی برای تکمیل پذیرش در این مرحله لازم نیست)دانشجویان لازم است پس از انجام مراحل پذیرش غیر حضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو و چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو ازتاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مدارک اصلی خود را همراه این دو فرم چاپ شده به اداره آموزش مجتمع ارائه نمایند در صورت عدم مراجعه وتحویل مدارک ثبت نام آنها کان لم یکن خواهد بود.

جزئیات بیشتر