قابل توجه پذيرفته شدگان سراسری كاردانی و كارشناسی بدون آزمون

آموزشی
زمان بندی و نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان سراسری كاردانی و كارشناسی بدون آزمون مجتمع آموزش عالی زرند

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

     

       قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی و کاردانی بدون آزمون مجتمع آموزش عالی زرند

ضمن تبریک  و آرزوی موفقیت برای شما

به اطلاع می رساند پذیرش این عزیزان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ تا ۱۳۹۸/۷/۱۲ است.

این دانشجویان لازم است با نام و کلمه عبور به شکل زیر وارد سیستم گلستان شوند و  پذیرش خود را انجام دهند.

دانشجویان  شبانه شناسه کاربری:  شماره داوطلبی+ C982   مثال:C98215523241

 گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۸۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان روزانه: شناسه کاربری :شماره داوطلبی+ C981   مثال:C98115523241

گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۸۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان پس از ور ود  به سیستم در پردازش پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود وارد شوند و تمام مراحل را با توجه به راهنما انجام دهند .

تحویل مدارک دانشجویان

دانشجویان لازم است پس از انجام مراحل پذیرش غیر حضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو و چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو  ازتاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳مدارک اصلی خود را همراه این دو فرم چاپ شده به اداره  آموزش مجتمع  ارائه نمایند در صورت عدم مراجعه وتحویل مدارک ثبت نام آنها کان لم یکن خواهد بود.

جزئیات بیشتر