قابل توجه پذيرفته شدگان سراسري كارشناسي ارشدمهر 1400مجتمع آموزش عالي زرند

۲۰۲۰۱۰۲۹_۰۸۴۰۳۳
     قابل توجه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد   ضمن تبريك  و آرزوي موفقيت براي شما به اطلاع مي رساند پذيرش اين عزيزان به صورت غير حضوري از تاريخ 1400/08/3 تا 1400/08/07 است. اين دانشجويان لازم است با نام و كلمه عبور به شكل زير وارد سيستم گلستان شوند و  پذيرش خود را انجام

شروع

تاریخ اتمام

     قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد  

ضمن تبریک  و آرزوی موفقیت برای شما

به اطلاع می رساند پذیرش این عزیزان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳ تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ است.

این دانشجویان لازم است با نام و کلمه عبور به شکل زیر وارد سیستم گلستان شوند و  پذیرش خود را انجام دهند.

د انشجویان روزانه و شبانه معماری: شناسه کاربری :شماره داوطلبی+ a001   مثال:a00121686449

گذر واژه:کدملی                                     مثال:۲۹۸۰۶۸۶۹۵۲

دانشجویان پس از ور ود  به سیستم در پردازش پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود وارد شوند و تمام مراحل را با توجه به  به راهنما انجام دهند .

دانشجویان لازم است پس از انجام مراحل پذیرش غیر حضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو و چاپ گواهی پذیرش غیر   حضوری دانشجو  درتاریخی  که در سایت مجتمع اعلام خواهد شد.مدارک اصلی خود را همراه این دو فرم چاپ شده به اداره  آموزش  مجتمع  ارائه نمایند در صورت عدم مراجعه وتحویل مدارک ثبت نام آنها کان لم یکن خواهد بود.

 

 

 

 

جزئیات بیشتر