قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن

آموزشی2
تاریخ تحویل مدارک و انتخاب واحد

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی بهمن ۱۳۹۷ مجتمع آموزش عالی زرند می رساند، زمان تحویل مدارک و انتخاب واحد این عزیزان سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد.

لطفاً برای تکمیل مدارک خود در تاریخ یاد شده به آموزش مجتمع مراجعه فرمایید.

با تشکر

آموزش مجتمع

جزئیات بیشتر