قابل توجه تمامی دانشجویان ورودی جدید

دانشجو
طرح پايش سلامت جسماني و رواني

شروع

تاریخ اتمام

   به نام خدا

قابل توجه دانشجویان وروی جدید :

به اطلاع می رساند این دانشجویان لازم است پس از انجام ثبت نام پرسشنامه های طرح پایش سلامت جسمانی و روانی را در سایت وزارت علوم از طریق لینک های زیر تکمیل نموده و پس از چاپ کد رهگیری آن را به آموزش مجتمع تحویل نمایند.

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

جزئیات بیشتر