عدم برگزاری امتحانات روز سه شنبه 17 دی 98

امتحانات پایان نیمسال
عدم برگزاری امتحانات روز سه شنبه 17 دی 98 به علت تعطیل عمومی استان کرمان

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

به اطلاع دانشجویان محترم رسانده می شود امتحانات روز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ به علت تعطیل عمومی استان کرمان و به منظور فراهم کردن  امکان حضور هر چه با شکوه تر دانشجویان در مراسم تشییع و تدفین سردار سرافراز ایران، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، لغو شده است. تاریخ جدید برگزاری امتحانات روز یاد شده به زودی از طریق وب سایت مجتمع به اطلاع دانشجویان گرامی خواهد رسید.

در ضمن لازم به ذکر است که امتحانات سایر روزها (دو شنبه ۱۶ دی و چهارشنبه ۱۸ دی) بر اساس برنامه قبلی برگزار خواهند شد.

آموزش مجتمع

جزئیات بیشتر