تمدید تعطیلی فعالیت های آموزشی مجتمع

Tatil
تمدید تعطیلی فعالیت های آموزشی مجتمع تا 16 اسفند 1398

شروع

تاریخ اتمام

    به نام خدا

با عنایت به محدودیت های به وجود آمده در خصوص بیماری کرونا و مشکلات سکونتگاه های جمعی در پیشگیری و کنترل این بیماری، به اطلاع می رساند فعالیت های آموزشی حضوری مجتمع تا ۱۶ اسفند ۹۸ تعطیل است. جهت جبران کاستی های تعهدات آموزشی، بازنگری در تقویم آموزشی در ادامه نیمسال تحصیلی جاری انجام خواهد شد.

معاونت آموزشی مجتمع آموزش عالی زرند

جزئیات بیشتر