تقویم آموزشی نیم سال اول 99-1398

رویداد آموزشی
تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 99-1398

شروع

تاریخ اتمام

   به نام خدا

    قابل توجه دانشجویان گرامی

تقویم آموزشی نیم سال اول ۹۹-۱۳۹۸(۳۹۸۱) به شرح ذیل می باشد

الف- انتخاب واحد Online: شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۶تا سه شنبه۱۳۹۸/۶/۱۹

ب- شروع کلاسها: شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳

پ-حذف و اضافه: چهار شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷

ت- انتخاب واحد با تأخیر همراه با اخذ جریمه: شنبه۱۳۹۸/۶/۳۰(حد اکثر ۱۴ واحد درسی همراه با جریمه)

ث- حذف اضطراری یک درس نظری از شنبه۱۳۹۸/۹/۲۳لغایت پنج شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸

ج- مراجعه دانشجویان به سامانه آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید: از شنبه ۱۳۹۸/۹/۳۰لغایت پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

چ- پایان کلاسها پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

ح- امتحانات پایان نیمسال: از روزدو شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶لغایت دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

خ – قفل نمرات توسط آموزش مجتمع: سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸

جزئیات بیشتر