تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400

calendar
تقويم آموزشي نيمسال اول 1401-1400 (4001) الف- انتخاب واحد Online: شبنه 1400/6/20لغایت يك شنبه1400/6/21 ب- انتخاب واحد با تأخير همراه با اخذ جريمه: چهارشنبه 1400/6/24(حد اكثر 14 واحد درسي همراه با جريمه مصوب) پ- شروع كلاسها: شنبه 1400/6/27 ت- حذف و اضافه: شنبه 1400/7/03 ث- حذف اضطراري يك درس نظري

شروع

۱۴۰۰-۰۶-۱۵ - 7:30 PM

تاریخ اتمام

دسته بندی

آموزشی , اطلاعیه

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱)
الف- انتخاب واحد Online:
شبنه ۱۴۰۰/۶/۲۰لغایت یک شنبه۱۴۰۰/۶/۲۱
ب- انتخاب واحد با تأخیر همراه با اخذ جریمه: چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴(حد اکثر ۱۴ واحد درسی همراه با جریمه مصوب)
پ- شروع کلاسها: شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۷
ت- حذف و اضافه: شنبه ۱۴۰۰/۷/۰۳
ث- حذف اضطراری یک درس نظری از شنبه۱۴۰۰/۹/۲۷ لغایت سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۳۰
ج- مراجعه دانشجویان به سامانه آموزشی جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید: از شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۴لغایت  جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۷
چ- پایان کلاسها چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

 ح- امتحانات پایان نیمسال: از روزیک شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹لغایت دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
قفل نمرات توسط آموزش مجتمع: شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

جزئیات بیشتر


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405