تقویم آموزشی ترم بهمن 97

رویداد آموزشی
جزییات تقویم آموزشی ترم بهمن 98-1397

شروع

تاریخ اتمام

 

قابل توجه دانشجویان گرامی
تقویم آموزشی نیم سال دوم ۹۸-۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد:
الف – انتخاب واحد online از طریق سیستم گلستان در تاریخ سه شنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ و چهارشنبه ۱۷/۱۱/۱۳۹۷
ب- شروع کلاس ها: سه شنبه ۲۳/۱۱/۱۳۹۷
ج- حذف و اضافه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۷
د- انتخاب واحد با تاخیر همراه با اخذ جریمه: دوشنبه ۲۹/۱۱/۱۳۹۷
ه- انتخاب واحد یک درس به صورت خودخوان ۱۷/۱۱۳۹۷ با مراجعه به آموزش

جزئیات بیشتر