تغییر ساعات کلاسی در روزهای بعد از لیالی قدر

آموزشی2
عدم برگزاری کلاس های ساعت 8:30 در روزهای بعد از لیالی قدر

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان و اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی زرند

مطابق دستور هیات رئیسه مجتمع، ساعات کلاس های آموزشی در روزهای شنبه ۴ خردادماه و چهارشنبه ۸ خردادماه مطابق با ۱۹ و۲۳ ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر (از ساعت ۱۰:۳۰) آغاز شده و کلاس های ۸:۳۰ برگزار نخواهد گردید.

آموزش مجتمع

جزئیات بیشتر