تغییر برنامه امتحانات

امتحانات پایان نیمسال
تغییر برنامه امتحانی روز 8 تیرماه 1398

شروع

تاریخ اتمام

به نام خدا

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مطابق دستور معاونت محترم آموزشی و به دلیل مصادف شدن روز ۸ تیرماه با تعطیلی ۲۵ شوال و شهادت جان سوز امام صادق (ع)، امتحانات این روز بدون تغییر در ساعت و مکان برگزاری، به روز ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ منتقل شده است.

آموزش مجتمع

جزئیات بیشتر