آموزشی

All امور دانشجویی رویداد تقویم آموزشی ترم جاری اطلاعیه آموزشی
اسفند
0

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (۴۰۱۱)

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (۴۰۱۱)

توسطمدیر سایت |
جزئیات
اسفند
0

مراجعه به آموزش مجتمع فقط روزهای سه شنبه

ا قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می رساند، آموزش مجتمع در مردادماه فقط روزهای سه شنبه جهت انجام امور آموزشی، پاسخگو می باشد.  

توسطآموزش |
جزئیات
اسفند
0

قابل توجه دانشجویان گرامی آیین نامه برگزاری امتحانات

قابل توجه دانشجویان گرامی ۱-جهت مطلع شدن از شماره صندلی امتحانی خود باید از طریق سایت گلستان در قسمت گزارشهای آموزشی- دانشجو- اطلاعات ثبت نام وامتحان- برنامه امتحانی پایان ترم مراجعه نمایند. ودرموعد تعیین شده در جلسه امتحان حضور یابند واز ورود با تاخیر دانشجویان به جلسه امتحان جداً خودداری خواهد شد. توصیه می شودحداقل […]

توسطآموزش |
جزئیات
اسفند
0

تقویم آموزشی نیمسال دوم۱۴۰۱-۱۴۰۰

تقویم آموزشی نیمسال دوم۱۴۰۱-۱۴۰۰ مجتمع آموزش عالی زرند

توسطآموزش |
جزئیات