دیدار نماینده محترم مردم شریف شهرستان های زرند و کوهبنان، رئیس محترم کمیسیون هیات امنا وزارت علوم و  رئیس مجتمع آموزش عالی زرند با وزیر محترم علوم

دیدار نماینده محترم مردم شریف شهرستان های زرند و کوهبنان، رئیس محترم کمیسیون هیات امنا وزارت علوم و رئیس مجتمع آموزش عالی زرند با وزیر محترم علوم

به نام خدا

در ادامه سفر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان و حضور آقای‌ دکتر راحمی مدیر کل محترم بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجتمع آموزش عالی زرند، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ سرکار خانم دکتر شریعتی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی به اتفاق آقای دکتر احمدی ، آقای دکتر محمد هادی زاهدی رئیس محترم کمیسیون هیات امنا وزارت علوم و  رئیس مجتمع آموزش عالی زرند با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر زلفی گل در محل وزارت علوم دیدارکردند. در این دیدار خانم دکترشریعتی ضمن تشریح وضعیت کنونی و قابلیت های  آموزش عالی شهرستان زرند با توجه به پتانسیل های بسیار زیاد صنعتی و معدنی شهرستان های زرند و کوهبنان ارتقا  آموزش عالی شهرستان زرند را خواستار شدند. در ادامه وزیر محترم برای گشایش یک رشته در شاخه فنی مهندسی متناسب با نیاز صنایع و معادن در مجتمع آموزش عالی زرند دستورات لازم را صادر نمودند. همچنین با حمایت ویژه‌  برای پیشبرد اهداف آموزش عالی در زمینه های فرهنگی، علمی، آموزشی موافقت نمودند.     

روابط عمومی مجتمع  آموزش عالی زرند


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/bootiaho/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405