چالش شوت به حلقه بسکتبال مجتمع بیاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

چالش شوت به حلقه بسکتبال مجتمع بیاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی

بیاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی مسابقه چالش شوت به حلقه بسکتبال با شرکت جمعی از اساتید و کارمندان مجتمع در  روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ساعت ۱۲ ظهر در مکان سالن ورزشی مجتمع برگزار گردید.در این مسابقه همکاران و اساتید زیر مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

 

در بخش آقایان:

 مقام اول 🥇 – دکتر علی رهنما (عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر)

 مقام دوم  🥈- دکتر علی ناصر اسدی (عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر) 

 مقام سوم 🥉- آقای مهدی محمد علیپور (مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه مجتمع)

 

در بخش بانوان:

 مقام اول 🥇- خانم مهندس نرگس صالحی  (مدیر امور مالی مجتمع)

 مقام دوم 🥈- خانم دکتر نگین نعمت الهی (عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر) 

 مقام سوم 🥉 – خانم جعفری (همکار مسئول خوابگاه ها و خدمات مجتمع)

 

WhatsApp Image 2022-01-04 at 4.12.36 PMWhatsApp Image 2022-01-13 at 5.03.01 PMWhatsApp Image 2022-01-13 at 5.02.57 PM

WhatsApp Image 2022-01-13 at 5.02.55 PMWhatsApp Image 2022-01-13 at 5.03.03 PMWhatsApp Image 2022-01-13 at 5.03.02 PM