جلسه هم اندیشی دانشگاه و معدن

جلسه هم اندیشی دانشگاه و معدن

در راستای هم اندیشی دانشگاه و صنعت جلسه ای روز دوشنبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۰ در محل مجتمع آموزش عالی زرند با حضور مدیران شرکت زغال سنگ برگزار  و همکاری های فی مابین که منجر به ارزش افزوده ماده معدنی زغال سنگ می گردد مورد بحث و بررسی قرار گرفت .