انتخاب آقای دکتر حمید خوش دست به عنوان عضو هیات علمی برتر مجتمع

انتخاب آقای دکتر حمید خوش دست به عنوان عضو هیات علمی برتر مجتمع

بسمه تعالی

انتخاب شایسته آقای دکتر حمید خوش دست به عنوان عضو هیات علمی برتر مجتمع در همکاری با جامعه و صنعت ١۴٠٠ را صمیمانه تبریک می گوییم.

 

khoshdast

 

لینک دسترسی به کتاب اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۰:

https://www.msrt.ir/fa/news/65737