نشست هم اندیشی ریاست پارک علم و فناوری استان کرمان و مدیر مراکز رشد پارک با مسئولان شهرستان زرند

نشست هم اندیشی ریاست پارک علم و فناوری استان کرمان و مدیر مراکز رشد پارک با مسئولان شهرستان زرند

نشست هم اندیشی ریاست پارک علم و فناوری استان کرمان و مدیر مراکز رشد پارک در مجتمع آموزش عالی زرند با حضور مسئولان شهرستان زرند ؛ معاون فرماندار ، ریاست آموزش و پرورش ، مسئول دفتر نماینده محترم مجلس و سرپرست صمت شهرستان زرند و نماینده شرکت فولاد زرند ایرانیان برگزار گردید. در این جلسه پذیرش و حمایت از ایده های فناور در کلیه زمینه ها از جمله صنعت، معدن ، کشاورزی ، خدمات و غیره که منجر به تولید محصول و کارآفرینی شود تاکید گردید.
روابط عمومی مجتمع آموزش عالی زرند

IMG_5737 - CopyIMG_5754 - CopyIMG_5771 - CopyIMG_5786