تبریک ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری دکتر اسکندری نسب و دکتر خوشدست

تبریک ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری دکتر اسکندری نسب و دکتر خوشدست

همکاران گرامی دکتر اسکندری نسب و دکتر خوشدست

با سلام و احترام

بدینوسیله ارتقاء شما از مرتبه استادیاری به دانشیاری که حاصل تلاش و فعالیتهای علمی شماست تبریک عرض می نماییم. استمرار خدمات علمی و آموزشی شما را در کنار توفیق روز افزون و کسب افتخارات بیشتر آرزومندیم.

اعضاء هیات علمی و کارکنان مجتمع